ZAGROS HAMA

Den här sidan uppdateras löpande

Utvisningsbesked bör innebära omedelbar utvisning

Inrikesminister Anders Ygeman utlovade i januari 2016 att uppemot 80 000 asylsökande skulle komma att utvisas, detta samtidigt som han lovade att att gränspolisens resurser skulle fördubblas. Nu två år senare har polisen i region syd fortsatta ekonomiska svårigheter samt att vi inte ens har nått en bråkdel av det utvisningsantal som lovades. Den ansvarige för terrordådet på drottninggatan, 39-åriga terroristen Rakhmat Akilov blev i december 2016 meddelad att han skulle utvisas och att han hade 4 veckor på sig att lämna landet. 4 månader senare utförde han ett terrordåd som kommit att kosta 5 människors liv och flera skadade. Hade Anders Ygeman hållit sitt löfte hade vi kanske inte behövt stå där vi står idag.

Det är ingen nyhet att polisen är i stort behov av ökade resurser, inte heller är det en nyhet att polisen i region syd, däribland gränspolisen är ett av de områden som borde stå i fokus. Inrikesminister Anders Ygeman (S) utlovade i Januari i fiol dubbelt så många gränspoliser där han erkände polisens viktiga arbetsuppgifter däribland verkställande av utvisningar. Detta kom som ett besked efter ett löfte om att uppemot 80 000 asylsökande skulle komma att utvisas.

Idag har vi inte ens nått en bråkdel av de 80 000 utvisningar som Ygeman utlovat samtidigt som de med avslagsbesked alltför ofta gömmer sig och undviker polisen till allra högsta grad. Detta får inte vara acceptabelt. Har man fått avslag och utvisningsbesked borde man genast förberedas för att lämna landet. Idag erbjuder man de asylsökande att lämna frivilligt men detta är fel, att erbjuda den möjligheten är att möjliggöra för folk att undvika utvisning, att gömma sig under obestämd tid utan någon myndighets vetskap.

Den terrormisstänkte 39-åringen Rakhmat Akilov som pekats ut som mannen bakom ratten under lastbilsattacken i Stockholm fick den 15 december sitt slutgiltiga utvisningsbesked av Migrationsöverdomstolen där han gavs 4 veckor att lämna landet. 4 veckor där han ständigt undvek polisen och troligen planerade sitt terrordåd. En handling som kom att kosta 5 människoliv och flera skadade, en handling som försatte tusentals familjer i ständig oro och sorg och en handling som kanske kunde ha förhindrats om man genomfört det man lovat och ändrat lagstiftningen så att människor som ska utvisas lämnar landet med omedelbar verkan.

Det är dags för regeringen att ta större ansvar och hålla vad de har lovat. Vi behöver förebyggande arbete och lagändringar för att motarbeta terrorismen och förhindra att liknande fruktansvärda terrordåd sker. Vi måste se över alla utvisningar och se till att de verkställs omedelbart. Det är dags för regeringen att ta större ansvar för Sverige och börja värna om dess befolkning.

Twitterflöde:

Rättsstaten måste upprättas

Den kriminella verksamheten har sakta rört sig allt närmare oskyldiga individers vardag. Brotten sker allt oftare i städernas centrala områden under dygnets ljusa timmar. På platser och under tider där rörligheten är hög. De kriminella verkar inte längre bry sig om när och hur de utför sina gärningar, det viktigaste har blivit att få det gjort. Denna utveckling är ett tydligt tecken på att respekten för auktoriteterna i samhället minskar och att kriminaliteten getts alltför stor yta.

Resultatet av skadligt förd politik och felaktiga prioriteringar har lett till situationen vi ser idag, prioriteringar där polisens resursbrist inte givits någon uppmärksamhet samt en stadsplanering som skapat ”städer i städerna” där yrkeskriminella nästintill givits fritt spelrum att verka och utvecklas i. Det är dags att rättsstaten återupprättas för att alla - oavsett var de bor i Sverige - ska kunna åtnjuta en grundläggande trygghet.

Endast i Göteborg har vi noterat hur flera personer råkat ut för dåd mitt på ljusa dagen där gärningsmannen struntat i huruvida det har funnits vittnen eller ej, detta eftersom synen på lag och rätt likställts med ett system som inte funkar.

Vi måste bryta denna negativa samhällstrend och öka respekten för rättssystemet. Vi får inte vara ett samhälle som kriminella känner att de kan verka i. Vi måste demonisera yrkeskriminaliteten och införa skärpta straff för de som trots lagar och regler väljer att utöva kriminella handlingar. Det krävs helt enkelt hårdare tag mot kriminaliteten i Sverige.

Antalet poliser måste öka, straffen måste skärpas, jourdomstolar måste införas samtidigt som vi implementerar en utbildning om samhällskontrakt och grundläggande svenska värderingar i läroplanen för nyanlända.

För att otryggheten ska minska krävs olika lösningar, men den viktigaste är att polisen ges de resurser som behövs. Att tusentals poliser slutar är ett tydligt tecken på att vi måste göra allt vi kan för att göra polisyrket mer attraktivt, och det börjar med en grundläggande löneförhöjning, för alla de poliser som dag ut och dag in riskerar sitt liv för att vi ska kunna leva i trygghet.

"Gör Sverige Mäktigt Igen" - Den omtalade kampanjfilmen:

Återinför ordningsbetyget

Den bristande arbetsron i skolorna är idag ett växande problem, elever tvingas stå ut med gapande, skrik och respektlöshet gentemot sina lärare. Det bildas en tuff arbetsmiljö för lärarna men också för eleverna. Ambitionen för att lära sig minskar när den optimala miljön med arbetsro sakta men säkert försvinner.

En lösning på detta är att återinföra ordningsbetyget, ett billigt men mycket effektivt medel för att eleverna ska känna ett krav på att uppföra sig. Idag har det gått för långt och många elever tror sig kunna bete sig hur som helst, men om det fanns ett ordningsbetyg som påverkade huruvida man var godkänd i skolan eller inte och därmed hela ens framtid - skulle eleverna inte känna samma frihet i uppförande.

Det är varje enskild elevs rättighet att få arbetsro när man sitter på sin lektion, att andra elever gapar, skriker och beter sig ohyfsat gör det svårt för de ordningsamma eleverna att koncentrera sig och tyvärr har vi fått se alltför många fall där lärarnas lektionstid upptas av ständiga försök till att återfå kontrollen av klassrummet. Situationer som dessa har tyvärr spridit sig till alltför många skolor och har på bara några år gått från ett mindre problem till ett omfattande kaos.

Vi får dagligen höra om hur den svenska skolan står i förfall, betygen går ner, lärarna är för få och klassrummen har blivit alltför mycket som en lekplats. Den svenska skolan behöver stora förändringar, en billig men oerhört effektiv början är att införa ordningsbetyget. Elever ska veta att deras uppförande spelar roll och påverkar ens framtid. Eleverna måste motiveras till att uppföra sig och straffas ifall man väljer att avstå från att göra det. Det får inte vara tillåtet att gå in i ett klassrum och störa hela lektionen utan att ta konsekvenserna.

Miljöpartiets riksdagsledamot i utbildningsutskottet Jabar Amin skrev tidigare att ordningsbetyget blir en alltför stor belastning för lärarkåren men så är inte fallet. Det är möjligt att reformera ordningsbetyget på ett sådant sätt att det inte skapar för mycket arbete för lärarna, ordningsbetyget kommer troligen de facto tvärtom leda till att klassrummen blir lugnare och lärarna tillåts göra sitt jobb i lugn och ro. Om något kommer ordningsbetyget minska arbetsbelastningen för lärarna.

Den svenska skolan har lång väg att gå men ett återinförande av ordningsbetyget är en effektiv början. Som elev ska du inte uppföra dig som du själv behagar utan respektera dina klasskamrater och dina lärare. Du hyser ansvaret över ditt eget uppförande och väljer du att bete dig på ett illa vis är du berättigad till att ta konsekvenserna.